Stridsbergs Norge A/S er en av Norges ledende leverandører av skjærende verktøy til sagbrukindustrien.
Kundene befinner seg fra lengst i sør til lengst nord i landet vårt.
Hovedmålgruppen er sagbruk og høvlerier, men også papir, vellulose,møbelindustrien,metallindustrien, snekkerverksteder og enkeltkunder er representert.